Приложение „Спаведливо изпитване“

Влизайки в час, когато трябва да изпитате някого, вероятно често се чудите кой да е това.

Направихме приложение в Ексел, което да улесни взимането на такъв вид решения. На произволен принцип, на базата на предварително зададени параметри, ще получите номера на група от хора, които да изпитате.

Приложението работи за група между 0 и 30 души, като проиволно може да посочва до 20 номера. За да използвате приложението, е необходимо да активирате макросите при стартиране на файла в Ексел.

Приложението е достъпно за сваляне във ZIP формат (архив). За да използвате приложението, е необходимо да разархивирате файла. Линк за сваляне: